Druk

Współpraca

Dofinansowanie ze środków

Zapraszamy też do nabycia 2-dyskowego DVD z największego widowiska pasyjnego na świecie odbywającego
się na poznańskiej Cytadeli.

Więcej: www.misterium.eu